Ξεφώλιασμα λαγού από κρητικούς ιχνηλάτες

Ωραία σκηνή από την Κρήτη. 

Κρητικός Ιχνηλάτης