Βασιλιάς;;; Ποιός βασιλιάς;

Τελικά δεν είναι το μέγεθος που μετράει αλλά το θάρρος.