Τουφέκισμα δύο λαγών

Πάνω που είχαν πάρει τον πρώτο λαγό, βγήκε και δεύτερος. 

Λαγός
Κυνήγι Λαγού