Σύντομες οδηγίες για το GoPro App for Desktop

Η λήψη των στιγμιοτύπων δράσης από τα κυνήγια και τις δραστηριότητες είναι μία πλευρά. Η άλλη είναι η διαδικασία του μοντάζ που είναι απαραίτητη για να μπορούμε να τα ανεβάσουμε στο Internet. Η GoPro Desktop app είναι μια λύση που προσφέρει η γνωστή action camera και σε αυτό το σύντομο tutorial βλέπουμε τις βασικές αρχές της χρήσης της. 

GoPro
GoPro Desktop App