Συνέντευξη του Προέδρου Κ.Σ. Λαμίας - Κλωβός προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων

Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Παρόλο που είναι λίγο μεγάλο, αξίζει να το δείτε. Σε αυτό ο Πρόεδρος του Κ.Σ. Λαμίας μιλάει για πολλά θέματα όπως:
- Το πράσινο ταμείο.
- Το κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό έργο του Κ.Σ. Λαμίας
- Το έργο της θηροφυλακής
- Το κλωβό προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων που ανέπτυξε ο Κ.Σ.
- Το σκοπευτήριο του Κ.Σ., και
- Τα σχέδια του συλλόγου για δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και τη πανίδα.