Συμβουλές ασφαλείας στον κυνηγότοπο από την ΚΟΜΑΘ

Η ΚΟΜΑΘ μας δίνει με ένα κατατοπιστικό βίντεο μερικές χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια στον κυνηγότοπο. Αξίζει να το παρακολουθήσουμε όλοι. 

ΚΟΜΑΘ
ασφάλεια