"Στηρίζω το έργο των Ελλήνων Κυνηγών"

Ένα βίντεο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και της Δ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε 100% με τα όσα λέει.

Δ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας
Κυνηγετική Ομοσπονδία Ελλάδος