Στην αρχή αβεβαιότητα και μετά φέρμα

O σκύλος ψάχνει στο χώρο με μια σχετική αβεβαιότητα και μετά εντοπίζει το θήραμα. 

Φέρμα