Στιγμιότυπο από κυνήγι μπεκάτσας

Επιτυχημένο κυνήγι μπεκάτσας με το σκύλο να φερμάρει για ώρα, την μπεκάτσα να περιμένει ψύχραιμη να κάνει την κίνησή της, αλλά τελικά να πέφτει νεκρή από τον πυροβολισμό.

Κυνήγι μπεκάτσας
Μπεκάτσας
Φέρμα