Στιγμιότυπο από κυνήγι μπεκάτσας

Βίντεο από Έλληνες κυνηγούς που πετυχαίνουν μια ωραιότατη μπεκάτσα.

μπεκάτσα