Πυροβολώντας με την Beretta Silver Pigeon

Στο βίντεο βλέπουμε την Beretta Silver Pigeon στην πράξη. 

Beretta
Beretta Silver Pigeon