Παραλίγο να πέσει...

Φίλος να σου πετύχει... έχει "λιώσει" στο γέλιο με τον πόνο του άλλου!