Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κυνηγών: Δύσκολη η απαγόρευση μολύβδινων σκαγιών σε υγροτόπους

Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε τον Dr David Scallan Scallan, Γενικό Γραμματέα της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κυνηγών (FACE), να μας εξηγεί πόσο προβληματική και δύσκολα εφαρμόσιμη είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαγόρευση των μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους.

FACE
Υγρότοποι
David Scallan