Ωραίο βίντεο με λαγοκυνήγι από κάμερα στο όπλο

Τα σκυλιά έχουν βγάλει το λαγό και ο κυνηγός χτυπά με μια επιτυχημένη βολή το θήραμά του. 

Λαγός
Κυνήγι Λαγού