Ωραίο στιγμιότυπο από κυνήγι λαγού

Ο λαγός φαίνεται σα να ήθελε να χαιρετήσει τον κυνηγό!

Λαγός
Κυνήγι Λαγού