Ο Θεός του έδωσε δεύτερη ευκαιρία...

Ο συγκεκριμένος κυνηγός πρέπει να γίνει αντιπαράδειγμα για όλους τους νέους κυνηγούς, καθώς μας δείχνει τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε ποτέ.