Μία κυρία στο κυνήγι

To κυνήγι δεν είναι μόνο για άντρες, όπως φαίνεται και σε αυτό το βίντεο από την Ιταλία. 

Κυνήγι
Γυναίκα Κυνηγός