Λίγες ημέρες έμειναν...

23 Ημέρες μας έμειναν... Ας χορτάσουμε λίγες τουφεκιές και να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά...

Κυνήγι
Ημέρες
Έναρξη κυνηγετικής περιόδου