Κυνήγι Τσίχλας στην Κύπρο

Κυνήγι τσίχλας από τη φετινή κυνηγετική περίοδο στην Κύπρο, με μερικά στιγμιότυπα σε αργή κίνηση. 

Τσίχλα
Κύπρος
Κυνήγι Τσίχλας