Κυνήγι... Τρόπος ζωής

«Για τους βάρβαρους ήταν φόνος ενώ για τους πολιτισμένους ήταν συγκίνηση του κινδύνου και χαρά της φύσης.» Μια αφήγηση που πρέπει να ακούσει ο κάθε νέος κυνηγός και όχι μόνο...