Κυνήγι σε βάλτο

Βίντεο από τον χρήστη του YouTube Τάσο Νεραντζη.

Κυνήγι Πάπιας