Κυνήγι πέρδικας στην Κάλυμνο

Στιγμιότυπο από κυνήγι πέρδικας στην Κάλυμνο με ωραία φέρμα και απόρτ από τα σκυλιά στο βραχώδες τοπίο, ανεβασμένο από τον χρήστη Yannis Michas στο YouTube.

πέρδικα
Κυνήγι πέρδικας
Κάλυμνος