Κυνήγι ορεινής πέρδικας στο Άργος Ορεστικό

Κυνήγι ορεινής πέρδικας στο Άργος Ορεστικό και στο τέλος του βίντεο η έκφραση της ικανοποιήσης του κυνηγού.

πέρδικα
Άργος Ορεστικό
Κυνήγι ορεινής πέρδικας