Κυνήγι ορεινής πέρδικας

Κυνήγι ορεινής πέρδικας με αγγλικό σέττερ στην Κόρινθο. Καλά κυνήγια σε όλους!

Κυνήγι ορεινής πέρδικας
πέρδικα
Ορεινή Πέρδικα
αγγλικό σέττερ