Κυνήγι ορεινής πέρδικας

Μην ξεχνάμε ότι το κυνήγι της πετροπέρδικας ξεκίνησε 1 Οκτωβρίου.

πέρδικα
Κυνήγι ορεινής πέρδικας
Πετροπέρδικας