Κυνήγι μπεκάτσας στη Μάνη

Στιγμιότυπο από επιτυχημένη κυνήγι μπεκάτσας στη Μάνη. 

μπεκάτσα
Κυνήγι μπεκάτσας