Κυνήγι μπεκάτσας στη Λευκάδα

Στιγμιότυπο από κυνήγι μπεκάτσας στη Λευκάδα, από τη σκοπιά του κυνηγού που ανέβασε ο χρήστης georgios mavrokefalos στο YouTube. 

μπεκάτσα
Κυνήγι μπεκάτσας