Κυνήγι μπεκάτσας μέσα από action cam

Γυρισμένο τον Ιανουάριο 2013 με Sony HDR-AS15 από τον χρήστη του YouTube Απόστολο Νικολόπουλο. 

μπεκάτσα
Κυνήγι μπεκάτσας
Απόστολος Νικολόπουλος
Sony HDR-AS15