Κυνήγι μπεκάτσας

Ωραία στιγμιότυπα από κυνήγι μπεκάτσας με μουσική υπόκρουση!

Κυνήγι μπεκάτσας
μπεκάτσα