Κυνήγι με beagle

Κυνήγι με beagle από το εξωτερικό μέσα στο χιόνι.  

Κυνήγι
Hare
Beagle