Κυνήγι με αναπάντεχα θηράματα

Σκηνές κυνηγιού με θηράματα... εκπλήξεις της ελληνικής υπαίθρου. 

Αλεπού
Σιταρήθρα