Κυνήγι Λαγού τον Οκτώβρη 2013

Στιγμιότυπο από κυνήγι λαγού, χωρίς το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.

Λαγός
Κυνήγι Λαγού