Κυνήγι λαγού στην Κύπρο

Στιγμιότυπο από επιτυχημένο κυνήγι λαγού στην Κύπρο

Κυνήγι Λαγού
Λαγός
Κύπρος