Κυνήγι λαγού στην Κρήτη

Ολοκληρωμένο βίντεο από κυνήγι λαγού στην Κρήτη με περιγραφή του κυνηγού Von Kasotakis από το YouTube. 

Λαγός
Κυνήγι Λαγού