Κυνήγι λαγού στη Νορβηγία

Επιτυχημένο κυνήγι λαγού στη Νορβηγία με Haldenhound. Στο βίντεο υπάρχουν κρίσιμες σκηνές σε αργή κίνηση. 

Λαγός
Νορβηγία
Κυνήγι Λαγού
Haldenhound