Κυνήγι λαγού το χειμώνα

Σε αυτό το κυνηγετικό στιγμιότυπο βλέπουμε το χτύπημα ενός λαγού που κρύβεται κάτω από ένα δέντρο σε ένα πλήρως χιονισμένο τοπίο. Τελικά το θήραμα δεν καταφέρνει να ξεφύγει.

Κυνήγι Λαγού
Λαγός
Hare