Κυνήγι φασιανού με τόξο

Στο βίντεο βλέπουμε εικόνες και συμβουλές για το πώς μπορεί να κυνηγά κανείς με τόξο φασιανούς.

Κυνήγι φασιανού
Φασιανός
τόξο