Κυνηγετικό όπλο και σωστός χειρισμός

Ωραίες, απλές και κατανοητές συμβουλές από τον Μπάμπη Αιγινήτη, από την Ελληνική Σχολή Κυνηγετικής Σκοποβολής (www.greekshooting.gr)

Μπάμπης Αιγινήτης
Ελληνική Σχολή Κυνηγετικής Σκοποβολής
Κυνηγετικό όπλο και σωστή χρήση