Κρητικός ιχνηλάτης σε πιάσιμο λαγού

Πιάσιμο λαγού από κρητικό ιχνηλάτη στο γιατάκι. Πολύ ωραίο σκυλί!

Λαγός
Κυνήγι Λαγού
Κρητικός Ιχνηλάτης