Κρητικοί ιχνηλάτες σε δράση

Στο βίντεο του Γιώργου Ρουσοχατζάκη, βλέπουμε κρητικούς ιχνηλάτες σε έρευνα, ιχνηλασία, ξεφώλιασμα και δίωξη. 

Κρητικοί Ιχνηλάτες
Γιώργος Ρουσοχατζάκης