Καθαρισμός των ωτοασπίδων CENS

Όπως και το όπλο σας, έτσι και οι ωτοασπίδες CENS, για να λειτουργούν σωστά και για πολύ καιρό, είναι απαραίτητο να τις καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση. 

Otomed
Ωτοασπίδες
CENS
Καθαρισμός