Η πρώτη μπεκάτσα του 2017

Βίντεο με την πρώτη μπεκάτσα της χρονιάς από το κανάλι Beccacia Hunter του YouTube. 

Beccacia Hunter
Κυνήγι μπεκάτσας