Η πρώτη μπεκάτσα του 2013!

Η δράση από το 6:10 και μετά!

Το βίντεο έστειλε ο Νίκος από την ορεινή Κορινθία.

μπεκάτσα