Χτύπημα μπεκάτσας

Στιγμιότυπο από κυνήγι μπεκάτσας από τη σκοπιά του κυνηγού.

μπεκάτσα
Κυνήγι μπεκάτσας