Γεράκι εναντίον καναδέζικης χήνας

Αυτό είναι που θα μπορούσε να περιγραφεί και ως πόλεμος των ειδών!

Καναδέζικη χήνα
Γεράκι