Φέρμα λαγού

Το σκυλί σε αυτό το βίντεο από φετινό κυνήγι λαγού, φερμάρει με προσοχή και μόλις ξεπετάγεται ο λαγός, αρχίζει το τρέξιμο.

Κυνήγι Λαγού
Λαγός