Επιτυχημένο κυνήγι λαγού με Beagle

Βίντεο από το κανάλι του χρήστη Dimis Giat του YouTube. 

Beagle
Λαγός
Dimis Giat
Κυνήγι Λαγού