Ένα poodle βουτάει στο νερό για να φέρει το θήραμα

Μπορεί να μην είναι η πιο γνωστή κυνηγετική ράτσα, αλλά είναι γεγονός ότι τα Poodle χρησιμοποιούνται στο κυνήγι, όπως μπορούμε να δούμε και σε αυτό το βίντεο.

Poodle
Poodle hunting