Ένα χιμπαντζής καταρρίπτει drone

Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε έναν χιμπαντζή να καταρρίπτει με ένα κλαδί ένα drone και μετά να το περιεργάζεται.

Χιμπαντζής
GoPro
Drone