Εκπαιδευτικό κυνήγι σε βραχώδες έδαφος

Εκπαιδευτικό κυνήγι λαγού από το κανάλι του χρήστη Dagklis.P στο YouTube.

Εκπαιδευτικό κυνήγι
Λαγός